Tubus z kostela v Ratajích obsahoval zajímavé dokumenty a peníze

 

TÁBORSKO - V obci Rataje byl otevřen dne 9. června 2010 tubus, který se nacházel v makovici Kostela Nejsvětější Trojice. V tubusu byla nalezena Zpráva místního duchovního správce P. Jaromíra Korejse. Přepis zprávy najdete níže. Při přepisu byla zachována forma zprávy včetně interpunkcí. Dále tubus obsahoval fotografie P. Jaromíra Korejse a papeže Pavla VI., několik mincí a bankovek z roku 1966 a aktuální výtisky Katolických novin, Lidové demokracie a Kulturní tvorby. 


Pro věčnou památku!

K opravě této věže bylo přikročeno v měsíci květnu L.P. 1966. Věž po mnoho let volala po generální opravě. Kostel neměl finančních prostředků k úhradě tak vysoké částky. Komunistický režim, který převzal moc ve státě r. 1948 sliboval plnit závazky, které na sebe vzal zrušením patronátů a zábráním cirk. majetku. Sliby dodržuje jen tam, kde se jedná o kostel památný, neb ve městech, kam jezdí cizinci.

 

Předchůdci P. Václavu Kaňákovi bylo KNV navrhnuto, aby věž ohrožující chodce, zbořil. K opravě se přistoupilo za biskupa budějovického Dra Jos. Hloucha, který žije v internaci od r. 1950. Správu diecese vede kapitulní vikář. Administrátorem je P. Jaromír Korejs, který sem dojíždí z Opařan. Opravu provádějí klempíři Jan Kolář a Karel Hasal z Bechyně. Rozpočet za práci činí asi 12.000,- Kč. Pro věčnou paměť ukládáme noviny a mince. Trojjediný Bože, opatruj věrný svůj lid!

 

Na opravu přispěli farníci a konsistorní Svépomocný fond, kam ukládají kněží a věřící celé diecese na nutné opravy na něž stát nepřispívá. Oprava se provádí v době, kdy skončil Ekumenický všeob. cirk. sněm – za papeže Pavla VI., za vlády komunistů – presidentování Antonína Novotného, v době krutého mezinárodního napětí a strachu z další války. Lidstvo žije bez Boha, Bůh jistě bude trestat. My věřící však doufáme v jeho milosrdenství.


Slituj se, Pane, nad nešťastným světem!

Dáno v předvečer svátku Nejsv. Trojice – 4.VI.1966 

Zapsal P. Jaromír Korejs, administrátor

Báň věže byla otevřena 27.V.1966 a nenalezeno v ní žádného zápisu ani památek.


Přepis dokumentu nám poskytl farář Jozef Leškovský.TOPlist