Táborská radnice se letos k celosvětové akci „Vlajka pro Tibet“ nepřipojí

Táborská radnice se letos k celosvětové akci „Vlajka pro Tibet“ nepřipojí

PRAHA, TÁBOR - Česká republika si 10. března 2011 připomene 52. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Dne 10. března 2011 budou v rámci mezinárodní akce „Vlajka pro Tibet“ na radnicích, magistrátech a krajských úřadech českých měst a vesnic vlát tibetské vlajky jako symbol podpory nenásilného boje Tibeťanů za svá práva a snahu o zachování národní identity.

Celosvětová kampaň „Vlajka pro Tibet“ vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Tibeťané po šedesáti letech čínské okupace nadále čelí omezování svobody slova, názoru a projevu, omezování pohybu na území Tibetu, svévolnému zatýkání, zadržování a věznění bez udání důvodu a možnosti obhajoby, mučení a nelidskému zacházení ve vězení a to včetně nezletilých vězňů, omezování svobody tisku, cenzuře, uzavírání internetových blogů a webových stránek. Nadále pokračují „vlastenecké převýchovné kampaně“ a kampaně namířené proti dalajlamovi, dochází k výraznému omezování počtů mnichů a mnišek v klášterech a zákazům oslav tradičních tibetských svátků. Velkým problémem zůstává diskriminace Tibeťanů ve všech sférách života (zdravotnictví, školství, vysoká nezaměstnanost atd.) a zejména pak masivní přesun čínského obyvatelstva na území Tibetu.

V roce 1996 se k akci poprvé připojila čtyři česká města (Litoměřice, Horní Planá, Praha 3, Hradec Králové), v loňském roce akci Vlajka pro Tibet podpořilo 369 měst, obcí a krajů. K dnešnímu dni zatím potvrdilo připojení k akci „Vlajka pro Tibet“ 389 měst. Z celkového počtu 718 oslovených obecních, městských a krajských úřadů odpovědělo na akci Vlajka pro Tibet kladně tedy 389 úřadů, 309 úřadů se k akci nepřipojilo a od 20 úřadů se nám nepodařilo získat stanovisko. Podrobné a aktuální informace najdete na www.tibinfo.cz.

V roce 1950 násilně obsadila území Tibetu armáda Čínské lidové republiky. V roce 1951 byla podepsána dohoda, která Tibetu přiznávala vnitřní autonomii, ale nebyla nikdy dodržena. Omezení základního práva Tibeťanů na svobodu vyjadřování a pohybu, ničení klášterů a národních památek, přeměna Tibetu na vojenskou základnu, strach o život Jeho Svatosti dalajlamy a zejména násilně vedená proti tibetská komunistická politika Číňanů vedla Tibeťany k lidovému povstání, které vypuklo ve Lhase 10. března 1959. 80 000 Tibeťanů bylo zabito, mnoho dalších uvězněno nebo přemístěno do pracovních táborů. Počet tibetských uprchlíků se dnes odhaduje na 150 – 180 000.

Dne 10. března 2011 proběhne benefiční koncert Občanského sdružení Lungta „Tibet žije“. Jedná se již o 5. ročník koncertu a jeho výtěžek bude tentokrát věnován jako humanitární pomoc tibetské exilové vesničce Choglamsar, jež byla velmi silně postižena povodněmi v srpnu 2010. Koncert proběhne od 18:00 hod v holešovickém klubu Cross a vystoupí na něm kapely Fiordmoss, Koza na útesu a Fousy Mojo, djs v rytmu reggae a dubu Rootical Inifiction, Jahovia Sound a Equal-i- zer Regiment. Návštěvníci se mohou kromě kapel těšit i na ochutnávku tradiční tibetské polévky- thugpy, promítání dokumentárních filmů o Tibetu, výboru tradičních divadelních masek, tisk modlitebních praporků zvaných lungty nebo na zajímavý kvíz o symbolické ceny.

Neméně zajímavá akce je připravená i na pátek 11. března od 18.00 v Choco Café U Červené židle, Liliová 4, Praha 1. Bude se tu konat křest knihy 14. dalajlamy Tändzin Gjamccha Svoboda v exilu, vlastní životopis, kterou naše sdružení vydává k 52. výročí tibetského povstání. Přijďte si poslechnout vyprávění současného dalajlamy, prostého mnicha i představitele Tibetu, který musel čelit pohnutým událostem své země, v podání Báry Hrzánové. Následovat bude beseda se známým tibetologem a překladatelem knihy prof. Josefem Kolmašem. Na cestu k českému čtenáři knize požehná tibetský učenec Geše Ňima, lektor tibetštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Mgr. Andrea Pavlátová
Občanské sdružení Lungta 

Táborská radnice se letos k celosvětové akci „Vlajka pro Tibet“ nepřipojí. 

Hlasovali proti (případně se hlasování zdrželi) 

Mgr. Nývlt Emil, místostarosta (ČSSD), 

Ing. Bastlová Olga, místostarostka (ČSSD), 

Ing. Babor Jan (ČSSD), 

MUDr. Vošta Petr (ČSSD), 

Smetana Miroslav (ČSSD), 

Ing. Krůček Petr (TOP 09). 


Pro vlajku hlasovali 

Ing. Fišer Jiří, starosta města (T2020), 

Bc. Kacerovský Radoslav, DiS. (T2020), 

Ing. Horejsková Lenka, místostarostka, (TOP 09). TOPlist